رشت

 

آزمایشگاه  های خصوصی به ترتیب الفبا:

 

آزمايشگاه پاتوبيولوژي دكتر افراه

مسئول فني: دكتر مطهره كريم زادگان

تلفن: ۹-۲۲۵۲۲۲۷

 خيابان انقلاب پلاك ۱۷۹

آزمايشگاه درمانگاه امام سجاد (ع)

مسئول فني: دكتر فاطمه شادمهر

خيابان نامجو روبروي ورزشگاه

آزمايشگاه بيمارستان آريا

مسئول فني: دكتر محمودرضايي جوان

 جاده انزلي ـ نرسيده به فرودگاه 

آزمايشگاه بيمارستان توتون كاران رشت

مسئول فني: دكتر حميدرضا ايرواني

 خ نامجو 

آزمايشگاه بيمارستان فاميلي

مسئول فني: دكتر فرشاد وكيليان

رشت – خ بیستون

آزمايشگاه بيمارستان گلسار

مسئول فني: دكتر علي تبرك

 شهرك گلسار ـ بلوار سميه ـ خيابان ۱۴۲

 آزمايشگاه پويش

مسئول فني: دكتر زينت آقازاده

 خيابان نواب صفوي

آزمايشگاه رازي

مسئول فني: دكتر رضا شهباز (صبح وعصر) صبا هدي (عصر )

تلفن۳۲۲۷۰۱۳

 خيابان امام خميني (ره)

آزمايشگاه دكتر رضازاده

مسئول فني: دكتر فرزانه رضا زاده

 خيابان نواب صفوي ساختمان پزشكان ۲۱ 

 آزمايشگاه دكتر رفيعي

رشت – چهاراره گلسار

مسئول فني: دكتر مسعود مدني

 خيابان امام خميني ـ چهارراه ميكائيلي ساختمان بهادراني

آزمايشگاه دكتر زهرابي

مسئول فني: دكتر مسعود زهرابي

 خيابان حاجي آباد مقابل داروخانه تابان

 آزمايشگاه سينا

مسئول فني: دکتر سیامک گرانمایه-دکترستاری

 چهارراه گلسار

آزمايشگاه فارابي

مسئول فني: دكتر نصراله عبادتي (ميكروبشناسي ) دكتر ترجمان (بيوشيمي )

 خيابان امام خميني

آزمايشگاه تشخيص طبي دكتر فدائي

مسئول فني: دكتر علي فدائي سوگواران

 خيابان امام خميني روبروي خيابان بحر العلوم

آزمايشگاه درمانگاه فرهنگيان

مسئول فني: دكتر علي محمدي جويني (عصر )

 خيابان سعدي روبروي شركت تعاوني

 آزمايشگاه تشخيص طبي گلسار

مسئول فني: دكتر زهرا رفيعي فلاح آبادي

رشت  

آزمايشگاه پاتوبيولوژي گيل

مسئول فني: دكتر حسن جلالي پور ميكروبشناسي  ـ سيد حسين لقمان (بيوشيمي  )

تلفن۳۲۲۸۰۳

 خيابان مطهري پلاك ۱۳۴

آزمايشگاه تشخيص پزشكي گيلان نوين

مسئول فني: دكتر فرهاد پيله ور

 خيابان سردار جنگل روبروي بيمارستان رازي

آزمايشگاه دكترعادل منتظري

مسئول فني: دكتر عادل منتظري

 خيابان طالقاني چمار سر

آزمايشگاه دكتر محرابي

مسئول فني: دكتر شهرام محرابي

 خ نامجو ـ كوچه گلشن

  آزمايشگاه مرجع استان

مسئول فني: دكتر پيله رودي

تلفن۳۲۲۳۹۹۱

 ميدان فرهنگ ـ خيابان آزادگان

آزمايشگاه پاتولوژی دكتر مهرداد معنوي

مسئول فني: دكتر  مهرداد معنوي

 خيابان مطهري پلاك ۳۳۷

 آزمايشگاه پاتوبیولوژی دكتر نيكوكار

مسئول فني: دكتر عبداله رهبر نيكوكار

 چهارراه پورسينا

آزمايشگاه دكتر يونسي بانه

مسئول فني: دكتر هوشنگ يونسي بانه

 خيابان شهدا- جنب داروخانه شبانه روزي دكتر حيران زاده

 

 آزمايشگاه مركز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 آزمايشگاه مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (تامین اجتماعی)

مسئول فني: آقاي دكتر سيد موسي يوسفي

تلفن۲۲۳۸۳۰۷

 روبروي دادگستري

آزمايشگاه مركز آموزشي درماني پورسينا

مسئول فني: دكتر رضائي جوان ـ دكتر نيكوكار

تلفن۳۲۲۷۳۴۷

 خيابان حافظ

آزمايشگاه مركز آموزشي درماني حشمت

مسئول فني: دکتر عادل منتظری- دكترعباس افراه

تلفن۶۶۶۵۱۱۹

رشت – کوی بیاتی -۱۵ خرداد 

آزمايشگاه مركز آموزشي درماني راز ي

مسئول فني: دکتر حاجی زاده - دکترعباس افراه

تلفن۵۵۵۰۰۲۸-۵۵۲۲۸۳۹

رشت – خيابان سردار جنگل ـ فلكه انتظام 

آزمايشگاه مركز آموزشي درماني شفا

مسئول فني: دکتر تویسرکانی

تلفن۶۶۶۲۳۵۰

 فلكه توشيبا ـ جنب بيمارستان دكتر حشمت

 آزمايشگاه مركز آموزشي درماني هفده شهريور – مركز آموزشي درماني الزهرا

مسئول فني: دکتر حبیب زاده

تلفن۲۵-۳۲۲۹۵۲۴و۳۲۲۷۰۴۹

 خيابان نامجو 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني شماره ۲

مسئول فني: خانم دكتر رفيعي

تلفن۵۵۵۲۰۱۹

 رشتيان ـ درمانگاه مركز بهداشت

 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني شماره ۴

تلفن۸۸۳۰۰۵۱

 خيابان لاهيجان جنب كارخانه شيرپاستوريزه 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني

تلفن۵۵۵۹۴۰۰

 علي آباد ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني سل

تلفن۵۵۵۴۷۴۵

 داخل بيمارستان رازي 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني پوستي

تلفن۵۵۵۵۸۸۳

 داناي علي ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني شماره ۷

تلفن۲۲۲۳۵۷۸

 زير كوچه ـ مركز بهداشت

آزمايشگاه مركز بهداشت استان

تلفن۳۲۲۵۰۷۳

 ميدان آزادگان 

آزمايشگاه مركز بهداشت سنگر

تلفن۴۷۲۵-۲۵۳۵

 سنگر ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني خشك بيجار

تلفن۲۲۱۵

 خشكبيجار ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشتي امامزاده هاشم

تلفن۳۳۶۳

 امام زاده هاشم ـ مركز بهداشت



تاریخ : 20 اسفند 89