شماره 64

:: فهرست
:: طراحی واکسن های BCG نوترکیب (rBCG) به منظور افزایش کارآیی و بی خطر بودن آن - عاطفه همراهی , دکتر حسین خان احمد , حسین زارعی جلیانی
:: نقش پلی مورفیسم در دیابت نوع 1 - دکتر کامران قائدی
:: نقش اسکافولدهای سه بعدی در کشت سلولهای بنیادی , آنژیوژنز و تحویل مولکول های زیستی - راحله امیرخواه , حبیب رضانژاد و حجت نادری مشکین
:: نامه ای از خوانندگان
:: بیوفیلم - ناهید سپهری راد , رقیه قلی زاده دوران محله و جواد دهمرده
:: بررسی کشت خون نوزادان مشکوک به سپتی سمی در بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه در سال 1385
:: عفونت توام انگل لیشمانیا و ویروس HIV - احمد مردانی
:: اخبار آزمایشگاهی - زیر نظر دکتر محمد جواد غروی
:: سلول های بنیادی سرطانی - دکتر زهره حجتی و نجمه حشمت پور
:: گزارش اولین مورد رشد استنو تروفوموناس مالتوفیلیا از بیماران بستری در بیمارستان رازی رشت - دکتر عباس افراه , حلیمه خوش آموز , کلثوم اسد پور و دکتر علی محمدی جوبنی
:: اقلام تایید شده آزمایشگاه مرجع سلامت شهریور,مهر,آبان و آذر 1388