شماره 92 و 93

:: فهرست
:: سرآغاز - نخستین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: بازار کار
:: انجمن شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی دوباره جان گرفت - مهندس محمود اصلانی
:: جدیدترین نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی
:: بررسی مقاومت های میکروبی و عوامل تاثیرگذار بر افزایش مقاومت میکروب ها
:: تاسیس مجتع تولید سلول های بنیادی و فرآورده های بیولوژیک با سرمایه 90 میلیون دلار
:: گفتگو با مهندس رامین محمدی
:: گفتگویی با دکتر سید حسین فاطمی
:: گفتگو با دکتر جواد غروی
:: گفتگویی با دکتر عبدالفتاح صراف نژاد
:: همگام با کنفرانس های جهانی - مهندس محمود اصلانی
:: سم شیرین - برگردان: دکتر هوشنگ فاضل
:: تفسیر تست های پروستات - دکتر ابراهیم جوادی
:: NGAL و تشخیص سریع آسیب حاد کلیوی - دکتر ابراهیم جوادی ، دکتر مینا علیمحمدیان و مونا روزبهانی
:: تجهیزات IVF - دکتر کاملیا علوی
:: رویدادها و گزارش ها - میترا حدادی
:: آشنایی با میکروپلیت و اشرالایزا - محمدعلی محمدی و مراد رستمی