شماره 94 و 95

:: فهرست
:: سر آغاز - ناگزیری در پایش و دیده بانی نرخ کالاهای آزمایشگاهی - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: رویدادها و گزارش ها - میترا حدادی
:: ماهنامه در یک نگاه
:: راهنمای علمی و فنی خرید دستگاه های آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیصی - قسمت 4
:: بررسی اولویت مدیریت فن آوری آزمایشگاه های تشخیصی - مهندس محمود اصلانی
:: تکنیک MLPA - دکتر علیرضا اطمینان
:: همگام با کنفرانس های جهانی - مهندس محمود اصلانی
:: ژن TP53 و پروتئین P53 - دکتر علیرضا اطمینان
:: همایش : شیوع دیابت فزاینده است - مهندس محمود اصلانی
:: کاربرد فناوری Luminex در تشخیص پاتوژن های دستگاه گوارش - دکتر امیر بایرامی
:: جدیدترین نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی
:: کنترل کیفی و کالیبراسیون الایزا ریدر - علی خوش نژاد ، مجتبی خشوعی پاریزی و حسین عبادی فرد
:: همایش : ششمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی مراقب های ویژه و سل برگزار شد
:: همایش : اولین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی برگزار شد