شماره 103 و 104

:: فهرست
:: سر آغاز - دکتر عباس افراه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
:: اشتراک
:: روایی و ناروایی - دکتر عباس افراه
:: وارفارین و عوامل موثر بر تنظیم دوز آن - زهرا سادات ابطحی ، سمیرا اسماعیلی ری کنده و دکتر مینو شهیدی
:: در نشست خبری کنگره بین المللی میکروب شناسی مطرح شد: ایران در تولید علم نانو فناوری از کشورهای پرچمدار جهان است
:: تغییرات کمی و کیفی سلول های خون در عفونت ها - مریم ترابی پور
:: تاثیر پروبیوتیک ها در تغذیه طیور - علی حسین خانی
:: تقسیم بندی اتوآنالایزرهای بیوشیمی بر اساس روش قرائت تست ها - علی خوش نژاد ، حسین عبادی فرد و مجتبی خشوعی
:: موکورمایکوزیس - دکتر پروین دهقان ، محمد بهمئی ، امید رئیسی ، حمیرا بابائی و وحید رئیسی
:: گفتگو - مهندس محمود اصلانی
:: بررسی فلور قارچی چوب و فرآورده های چوبی فضای داخلی ساختمان های مسکونی مجاز دریای خزر در استان مازندران - هاتف آجودانی فر ، محمد تقی هدایتی ، مهدی طاهری سروتین