شماره 115

:: فهرست
:: روایی و ناروایی - دکتر عباس افراه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محموداصلانی
:: ليست كيت هاي تشخيص مواد مخدر و روان گردان توليد شده در كشور
:: کاندیدیاز دهانی - دکتر مصطفی چادگانی پور ، مهرنوش ماهرالنقش و دکتر پروین دهقان
:: مقاله علمی
:: همایش : میکروب شناسان داخلی و خارجی در تهران گردهم می آیند
:: گفتگویی با دکتر میرپور
:: گفتگو یی با دکتر فروزانفر
:: ایمونو هیستوشیمی - عطيه پورصدوقيان يارن ، طاهره ناجى
:: شروع NGS یا Sequencing Generation Ne - بهزاد دماوند
:: گذری بر نخستین های آسیب شناسی درایران و جهان - مهندس محمود اصلانی
:: کاربرد پروبیوتیک ها در صنایع غذایی - علی حسین خانی ، ثنا پاکدامن
:: سندرم پاتائو - شاهین اسعدی، وحید قربانی
:: سندرم رابرتز - شاهین اسعدی, وحید قربانی و دکتر مجتبی محدث اردبیلی
:: روزی به یاد ماندنی - دکتر عباس افراه
:: TANDEM MASS, (MS/MS) ساختارو کاربردهای گونه گون آن در کلینیک - مهندس علی مرادی
:: توکسوپلاسموزیس درحاملگی - دکتر حسین حجازی ، امید رییسی و زهرا چیذری