شماره 117

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محموداصلانی
:: جديدترين نتايج بررسی كیت ها و دستگاه های آزمايشگاهی
:: سومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی با رویکرد پزشکی آینده نگر برگزارشد
:: گزارش یک بیماری پوستی - دکتر آرش دریاکار ، دکتر مائده رعیتی دماوندی
:: گفتگو: آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های استان یزد - افسانه نجفی
:: سندرم ادوارد - شاهین اسعدی
:: اساس مولکولی نشانگان گریسلی - زهرا آژیر ، فریبا دهقانیان ، دکتر صادق ولیان بروجنی
:: چگونگی تعیین MIC (Contraction Inhibitory Minimum ) فلوکونازول به روش میکرودایلوشن بر ایزوله های بالینی کاندیدا - دکتر پروین دهقان ، مهرنوش ماهرالنقش ، دکتر مصطفی چادگانی پور
:: نقش miRNA ها در تشخیص و درمان مالتیپل اسکلروزیس(MS) - مهدخت ایل بیگی خمسه نژاد ، دکتر سعید امین زاده
:: جایزه ی نوبل برای درمان بیماری های انگلی
:: تشخیص پلاسمودیوم فالسیپاروم در نمونه ادرار و بزاق انسان با روش PCR - ارمغان زاهدی , دکترطاهره ناجی
:: مروری برسلول هایT تنظیمی - سهیلا منصوری ، دکتر سعید امین زاده
:: واکسن های نسل جدید- بخش 2 - دكتر عليرضا ترنگ