شماره 119

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محموداصلانی
:: روایی و ناروایی - دکتر عباس افراه
:: مروری بر اثرات بیولوژیک پرتو های یونیزه کننده بر بدن - جاوید تقی نژاد ، علی صادقی ، رامین انوشه و بهزاد قنبری
:: پنج دستاورد برتر پزشکی در سال 2015
:: هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری برگزارشد
:: گذری بردرماتوفیتوزیس - امید رییسی و وحید رییسی
:: اهدای خون اتولوگ - زهره باغلو چه لویی ، سعید کاویانی جبلی ، یوسف مرتضوی و امیر آتشی
:: شیوع گونه های جنس استرپتوکوکوس در نمونه های ادراری جمع آوری شده از بیمارستان های شهر آبادان در سال 1394 - سید محسن حسینی ، معصومه قاسم نژاد ، بهرام درخشان ، ندا سنایی ، هاشمی ، نهال هادی
:: فناوری نانو در دارورسانی و درمان سرطان - شادان حاج علیرضای یزدی ، دکتر طاهره ناجی
:: گزارش یک بیماری پوستی - دکتر آرش دریاکار ، دکتر مائده رعیتی دماوندی
:: تخلیص آنتی بادیlgG - محمد اوجاقی و دکترطاهره ناجی
:: جديدترين نتايج بررسی كیت ها و دستگاه های آزمايشگاهی
:: نکات فنی دستگاه اتوکلاو (دمفشار) - دکتر حسین دارآفرین ، دکتر مسعود دونلو ، دکتر مرتضی صدیقی ، دکتر فاطمه محجوب ، مهندس امیر حسین بحرالعلومیان و سایر همکاران
:: کخ؛ کاشف مایکوباکتریوم - مهندس محموداصلانی