شماره 120

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: روایی و ناروایی
:: رویدادهاوگزارش ها - مهندس محموداصلانی
:: سندرم مغز آلی حاد Acute Organic Brain Syndrome - شاهین اسعدی، وحید قربانی, دریا طراوتی
:: بررسی اثر ضد میکروبی عصاره برگ درخت افرابرروی اشریشیا کلی،استرپتوکوک پیوژنز، کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس فومیگاتوس-بخش2 - منورسادات موسوی زاده ، عیسی غلامپور عزیزی، سمانه روحی، بیژن نوری، مولود گرجی، شعبان حسن زاده میاندسته، مهدی نوروزی و هادی علیجانی
:: روش های درمانی جدید عفونت های اسهالی ناشی از آنتی بیوتیک ها در بیماران بستری - معصومه قاسم نژاد
:: آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
:: گزارش یک بیماری پوستی - دکتر آرش دریاکار و دکتر مائده رعیتی دماوندی
:: آزمایشگاه مرجع سلامت
:: میکروآلبومین ادرار - مهندس آنیتا احمدی، دکتر سعید امین زاده، مهندس مریم امیرجلالی
:: نقش میکرو آر.ان.ایدر ایجاد سرطان و لوسمی حادمیلوییدی و کاربرد های درمانی آن - فاطمه چمانی، طاهره ناجی
:: اونیکومایکوزیس (Onychomycosis) - دکتر پروین دهقان، مهندس مهرنوش ماهرالنقش، دکتر مصطفی چادگانی پور
:: گذری برپیشکسوتان؛ دکتر محمد مهدی افلاطونی، متخصص علوم آزمایشگاهی
:: پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در درمان استئوآرتریت زانو - صدف دیبا طباطبایی، دکتر طاهره ناجی
:: بیماری یبوست و اثر پروبیوتیک ها جهت درمان آن - علی حسین خانی، نسیم گل سرخی، سارا آزادپیما
:: نمایش کل مجله 120