شماره 133

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
:: تاریخچه هماتولوژی در ایران - دکترسید نصراله سیار
:: سازماندهی کروماتین و تنظیم رونویسی - زهرا محرابی، دکترناجی
:: گذری برزندگانی استاد دكتر شریعتمدار
:: گزارش کوتاه: در نشست منطقه ای برنامه استراتژیک کنترل ایدز عنوان شد
:: اصول کلی کنترل کیفیت در آزمایشگاه - مهندس احسان درخشان نیا
:: جدیدترین نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی
:: مروری بر بلاد گازآنالایزر - مهندس نیلوفر حسن
:: شرایط لازم جهت احداث آزمایشگاه های آزمون همکار با سازمان ملی استاندارد ایران - دکتر کورش حاذق جعفری و مهندس نسیم سمیعی
:: ارتباط اپی ژنتیک و یادگیری - مریم حسینی، دکتر طاهره ناجی
:: واگذاری آزمایشگاه ها به شرکت های خارجی - مهندس محمود اصلانی
:: بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی برگزار شد - مهندس نیلوفر حسن
:: گزارش
:: مکانیسم انعقاد خون - شیما نادری، دکتر طاهره ناجی
:: آشنایی با اداره امور آزمایشگاه های گلستان - مهندس نیلوفر حسن