شماره 138

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
:: آلودگی آبزیان خزر - ماندانا نیکویی
:: بهتر است شرکت ها در تعامل خوبی با انجمنها و ادارات باشند - مهندس محمود اصلانی و مهندس نیلوفر حسن
:: بررسی تطبیقی اثر مکمل لوامیزول–سلنیوم بر افزایش CD4 دربیماران مبتلا به HIV/ایدز - سیمین ولی ، دکتر طاهره ناجی
:: کارایی کورکومین در درمان سرطان و پیش گیری از عوارض پرتو درمانی و شیمی درمانی - بهار آذرین ، دکتر طاهره ناجی
:: کشور نیاز به حداقل 40آزمایشگاه جامع پیش بالینی دارد
:: مکانیسم های اپی ژنتیکی مهارکننده ی تومور در سرطان پوست - النازمختاری، دکترطاهره ناجی
:: مروری بر ژنومیکس - حسین سیمایی، دکتر طاهره ناجی
:: هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران با جایزه ای جدید برگزار می شود
:: رونمایی از سه محصول دانش بنیان در حوزه سلول های بنیادی
:: همه چیز درباره میکروسکوپ - نیلوفر حسن
:: نکات کلیدی تعمیراتی و نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی - نیلوفر حسن
:: نحوهی استفاده و نگهداری دستگاههای بیوشیمی و هورمون