امروز پنجشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲

شماره 121 و 122

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: رویدادهاوگزارش ها - مهندس محموداصلانی
:: روش های تکثیر سلول های بنیادی خون بند ناف در شرایط آزمایشگاهی - فاطمه محمدعلی ، دکتر سعید آبرون و دکتر امیر آتشی
:: بررسی بیان ژن سیکلو اکسیژناز 2 در درمان سرطان سلول های سنگفرشی مری - ندا ادیبی، دکترطاهره ناجی
:: تنظیم مسیر سیگنالینگ wnt/β-catenin توسط ویروس پاپیلومای انسانی E6,E - معصومه قاسم نژاد و علیرضا مزرعه کار
:: گزارش یک بیماری پوستی - دکتر آرش دریاکار و دکتر مائده رعیتی دماوندی
:: ایمونوتراپی در سرطان - پریما صفرپور، دکتر سعید امین زاده
:: MEDLAB یکی از بزرگترین رویداد های آزمایشگاهی جهان
:: قیمت تمام شده آزمایش های تشخیص طبی آماده ارایه به وزارت بهداشت است
:: آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی قم - افسانه نجفی
:: تلومر، تلومراز و ارتباط آن ها با سرطان و پیری - پریما صفرپور، دکتر سعید امین زاده
:: تريکومونيازيس - دکترحسین حجازی، وحید رییسی، امید رییسی، قباد احمدی دوست

نظرات

کد امنیتی