امروز جمعه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

شماره 137

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: تاریخچه هماتولوژی در ایران و یادی از قدیمی ترین هماتولوژیست ها (بخش چهارم) - دکتر سید نصراله سیار
:: تازه ها
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
:: آشنایی با دستگاه آب مقطر گیری - مهندس نیلوفر حسن
:: آلرژن های نوترکیب برای ایمونوتراپی اختصاصی آلرژن ها؛ دهمین سالگرد ایمونوتراپی با آلرژن های نوترکیب - شیما خانی، دکتر طاهره ناجی
:: بیانیه انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دوره تكمیلی علوم آزمایشگاهی
:: كنترل عفونت در آزمایشگاه های تشخیص طبی - احسان درخشان نیا
:: بیستمین نمایشگاه ایران هلث برگزار شد
:: بررسی جهش های ژن آنزیم فسفولیپید هیدروپراكسیدگلوتاتیون پراكسیداز در مردان - مروارید کشوری، دکتر طاهره ناجی
:: آشنایی با اداره امور آزمایشگاه های مراغه - نیلوفر حسن
:: در نشست جامعه آزمایشگاهیان کشور عنوان شد: تاسیس شبکه آزمایشگاهی کشور به خارجی ها واگذار نشود
:: رمزگشایی ژنوم با استفاده از Next-Generation Sequencing - سپیده کثیری، دکترطاهره ناجی
:: كنترل عفونت در آزمایشگاه های تشخیص طبی - احسان درخشان نیا

نظرات

کد امنیتی