امروز شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۳

شماره 142

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: تجمیع آزمایشگاه ها به نفع بیماران است
:: رویدادها و گزارش ها
:: ایران،ازبزرگ ترین مراکز پیوند سلول های بنیادی در دنیاست - افسانه غفاری
:: بیماری دیابت - دکتر محمد رضا عزیزی، دکتر محمد کاظمی، اکرم سرمدی، عاطفه یداللهی خالص
:: هزينه های آزمايشگاه های پزشکی مديريت می شوند - مهندس نیلوفر حسن
:: بررسی اصول ایمنی در آزمایشگاه - مهندس احسان درخشان نیا
:: بررسی حداقل بیماری باقیمانده در بیماران مبتلا به ALLرده B با استفاده از فلوسیتومتری - فرزانه جدلی، دکتر اسماعیل شهابی ، مهناز آقایی پور
:: درسومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران عنوان شد - افسانه غفاری
:: تقدیر از 16شرکت صادرکننده برتر تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی
:: بررسی شیوع ویروس هپاتیتC در بیماران بتا-تالاسمی ماژور - سارا بهرویان، دکتر طاهر ناجی
:: مایکوپلاسما هومینیس درناباروری زنان و مردان - جوانه خسروی بابادی ، سعید امین زاده
:: بررسی زیرگروه های آلفا وبتای گیرنده استروژنی به عنوان هدف درمانی درسرطان پستان - شیوا معلم زاده، طاهره ناجی
:: نکات کلیدی تعمیراتی و نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

نظرات

کد امنیتی