امروز شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲

شماره 83 و 84

:: سر آغاز - شایسته ها را برگزینیم - دکتر عباس افراه
:: نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی
:: بررسی تطبیقی میکروسکوپ های الکترونی در آماده سازی نمونه
:: دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با تجلیل از چهره علمی ماندگار دامپزشکی کشور برگزار شد
:: جایگاه ماموگرافی در غربالگری سرطان پستان
:: گفتمانی با دکتر عبدالعلی شمس برهان؛ پیش کسوت برگزیده آزمایشگاه بالینی سال 1391
:: همگام با کنفرانس های جهانی - مهندس محمود اصلانی
:: اصول عملکرد و کارایی الایزاریدر - محمدعلی محمدی و مراد رستمی
:: عفونت های ادراری کاندیدا؛ تشخیص آزمایشگاهی و تفسیر نتایج - نوید امینیان و دکتر مصطفی چادگانی پور
:: راهنمای علمی و فنی خرید دستگاه های آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیصی
:: روایی و ناروا - دکتر عباس افراه
:: نامه ای به وزیر وقت؛ مسوولیت ارزیابی وسایل و کیت های آزمایشگاهی به آزمایشگاه مرجع سلامت باز گردد - میترا حدادی
:: اندازه گیری پروتیین ادرار 24 ساعته - مراد رستمی ، معصومه جرفی و محمدعلی محمدی
:: تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی

نظرات

کد امنیتی