امروز پنجشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲

شماره 196

 فهرست
 سرآغاز - دکتر محمدحسن هدایتی اُمامی و دکتر البرز هدایتی امامی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 ارز دولتی؛ چاقویی دولبه برای آزمایشگاهیان - افسانه غفاری
 شعار اولین کنگره تحت عنوان "کیفیت را پایانی نیست" - افسانه غفاری
 مسئولیت بین المللی دولت ها در انجام آزمایش های پزشکی با رویکرد حقوق بین الملل
 رییس کل سازمان نظام پزشکی: درمهار کرونا عملکرد موفقی داشتیم - نیلوفرحسن
 آزمایشگاهها در چرخه ی سلامت، مغفول واقع شدهاند - نیلوفرحسن
 مروری بر اونکوژن (Oncogene) - استاد دکترمحمدحسن هدایتی اُمامی
 نقش و اثرات رادیكال آزاد نیتریک اکسید - غلامرضا هدایتی
 نکات فنی دستگاه های روتاتور سرولوژی، شیکر و میکسر
 شناسایی ژن هاب و مسیرها در آدنوکارسینوم مجرای پانکراس بر اساس آنالیز بیوانفورماتیک
 دستورکار شستشو، ضدعفونی و سترون سازی درآزمایشگاه - فاطمه آموزگار
 نسخه کامل شماره 196

نظرات

کد امنیتی