امروز چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


نقش ویتامین D در پیشگیری از مرگ سرطانی در بیماران بالای 50 سال

User Image

از ارزش حیاتی مکمل های ویتامین D برای بزرگسالان بحث های زیادی شده است. به تازگی هم توجه بیشتر روی پتانسیل آن در کاهش خطر ابتلا به کووید-۱۹ متمرکز شده است. از گذشته نظریه ای وجود دارد، که گزارش های تازه مایه تقویت آن شده است: مصرف ویتامین D باعث کاهش مرگ بر اثر سرطان می شود.

دادههای تازه از سه متاآنالیز (فراتحلیل) منتشر شده در سال  ،۲۰۱۹نشانگر کاهش چشمگیر (%13) در مرگ و میر ناشی از سرطان با ویتامین D بوده است.

گروهی از پژوهشگران آلمانی که تحت تأثیر این دادهها قرار گرفته اند، پیشنهاد نموده اند که تمام بیماران بالای  ۵۰سال مکمل ویتامین دریافت کنند.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

حضور پلیمورفیسم های rs2227631 و rs1799889 ژن PAI-1 در سقط مکرر خود به خودی در زنان ایرانی

پیشینه و هدف: سقط های مکرر خودبخود به عنوان یک رویداد تکرار پذیر از دو بار سقط یا بیشتر در قبل از هفته 20 تعریف می شود. در سقط مکرر به عنوان یک بیماری چند عاملی مسائل متعددی دخیل است. نقص ژنتیکی به عنوان یکی از عوامل عمده خطر برای سقط مطرح است. به نظر می رسد وجود پلی مورفیسم در ژن PAI-1 می تواند یکی از عوامل ژنتیکی دخیل در سقط مکرر باشد.

  نمایش کامل

سندرم واردنبرگ

سندرم واردنبرگ که به عنوان سندرم شنوایی-رنگدانه ای نیز شناخته می شود، شایع ترین علت کاهش سندرومیک شنوایی (HL) است که تقریبا  2 تا ٪5 از کل بیماران با کم شنوایی مادرزادی را تشکیل می دهد. این سندرم بسته به فنوتیپ های بالینی به چهار زیرگروه طبقه بندی می شود.

  نمایش کامل

واکسیناسیون متخصصین تجهیزات پزشکی باید در اولویت قرار گیرد

مهندسان تجهيزات پزشکي شاغل در بيمارستانها و مراکز درماني و شرکتهاي تجهيزات پزشکي که در حال خدمترساني به مراکز تشخيصي، بهداشتي و درماني هستند، بعد از پرستاران وکادر سلامت، در معرض ابتلا به ويروس کرونا قراردارند. به تازگي بنا به درخواست انجمن صنفی متخصصان تجهيزات پزشکی کشوراز وزارت بهداشت مبنی بر اولويت قرارگرفتن واکسيناسيون اين صنف، با موافقت ضمنی وزارت بهداشت روبرو شده است. بدين جهت گفتکويی را با مهندس اميرحسين بحرالعلوميان رئيس کميته صنفی انجمن متخصصين تجهيزات پزشکی ترتيب داديم که در ادامه می خوانيم.

  نمایش کامل