امروز شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


یک سال با کووید: هرآنچه که  می پنداشتیم  ناروا  بود

User Image

یک سال از زمانی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد "ویروس تازه و سریع انتشار کرونا باعث همه گیری جهانی شده است"، میگذرد. تدروس آدهانوم گبرسیوس مدیرعامل این سازمان به خبرنگارانی که در سراسر دنیا گوش می دادند گفت: سازمان بهداشت جهانی این شیوع را ساعت به ساعت ارزیابی می کنیم. ما به شدت نگران سطح، شدت گسترش و میزان خطرناک بیتفاوتی مردم نسبت به آن هستیم.” 
وی بیان کرد“ با بررسیهای کارشناسان کووید- ۱۹را همه گیری جهانی ارزیابی کردیم . زنگ خطر را بلند و رسا به صدا در آورده ایم”. تا آن زمان، کووید- ۱۹کمتر از  ۲ماه بود که به جهانیان معرفی شده بود. با اینکه وارد آمریکا شده بود، و رسیدنش را دیده بودند، ولی هنوز تأثیر کامل آن را در زندگی روزمره شهروندان احساس و درک نمی کردند.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

چالش ها و مسائل امروز آزمایشگاهیان

مصاحبه ای که میخوانید به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی با دکتر سید قاسم مصطفوی، دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ترتیب داده شده است. او دکترای علوم آزمایشگاهی خود را در سال  1375از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت کرده و در طول سال ها، مسئولیت فنی تعدادی از آزمایشگاه های کشور را در استان های مختلف برعهده داشته است. دکتر مصطفوی حدود  18سال در استان کردستان مشغول به فعالیتهای آزمایشگاهی بوده است و اکنون مسئول فنی دو آزمایشگاه در شهر تهران است.

  نمایش کامل

آنچه باید از دنیای تجهیزات تشخیص پزشکی (IVD) دانست

دکتر علی میرجلیلی دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصص فراوردههایبیولوژیک، مدیر کنترل کیفی و تضمین کیفیت شرکت پیشتاز طب زمان و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی است. وی درباره روشهای ارزیابی عملکرد کیت و تجهیزات تشخیصی  ، IVDکارگاههای گوناگونی برگزار کرده است. برای آشنایی با وضعیت کالیبراسیون و کنترل کیفی در حوزه تشخیص پزشکی به سراغ ایشان رفتیم. رییس سابق کمیته دام، طیور و آبزیان ستاد زیست فناوری معاونت فناوری ریاست جمهوری، رییس سابق بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و موسس و رییس بانک سلولی این موسسه نیز از جمله سوابق علمی و کاری ایشان است. گفتگویی درخصوص وضعیت کالیبراسیون و کنترل کیفی در حوزه تشخیص پزشکی داشتیم که در ادامه میخوانیم.

  نمایش کامل

گذری بر عفونت های دستگاه ادراری در دوران بارداری

عفونت دستگاه ادراری (UTI) به عنوان پاسخ التهابی بافت سنگفرشی مجرای ادراری نسبت به تهاجم باکتریایی تعریف می شود، که بیشتر با باکتریوری و چرک در ادرار همراه است. عفونت دستگاه ادراری شامل اورتریت، سیستیت، پیلونفریت، اپیدیدیمیت، پروستاتیت، پری نفریت و آبسه است، و در زمره یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است که در دوران بارداری روی می دهد. در این دوران، تغییرات فیزیولوژیکی و آناتومیکی متعددی می تواند بروز عفونت را در زنان باردار افزایش دهند. عفونت ادراری می تواند دارای نشانه و یا بی نشانه باشد.

  نمایش کامل