امروز چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


کاربرد دگزامتازون در بیماری کووید 19

User Image

در سایه ی گسترش افسار گسیخته ی رسانه های فضای مجازی در جهان و نارسایی رسانه های دولتی، مرزبندی های روایی و ناروایی  در گزارش پدیده های روزمره،  فروریخته است. گرچه این چالش در همه ی زمینه ها به چشم می خورد، ولی زیان آن در بخش پزشکی و بهداشت شهروندان به راستی جبران ناپذیر است. ایران از نظر شمار قربانیان در میان همکاران پزشک، پرستار و پیراپزشک، نسبت به جمعیت کشور، شاید رتبه نخست جهان را داشته است. بهرروی در این زمینه جستار فراوان است، ولی سخن سرآغاز این شماره  تنها اشاره ای به کاربرد و محدودیت های نخستین داروی کمابیش کارآمد بیماری کووید 19 دارد.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

شماره 173

شماره 173

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 سنتز زنجیره های گلوبین جهت تشخیص افتراقی بتا تالاسمی از آلفا تالاسمی - سیده فاطمه مهدوی نیاکی، دکتر طاهره ناجی
 بررسی چالش ها و راهکارها موجود در رابطه با پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور - سمانه روحی
 تبادل تجربیات دانشمندان انستیتو پاستور و پژوهشگاه رویان در انجام تست کرونا - مهندس نیلوفر حسن
 نخستین همایش بین المللی مجازی «طب خرداد ۱۰ تلفیقی و اقدامات بالینی» با موضوع کوید 19 - مهندس محمود اصلانی
 نمایشگاه جهش تولید و رونمایی از دستاوردهای مقابله با کرونا - مهندس نیلوفر حسن
 بررسی اثرات سیاه دانه در کاهش پیشرفت بیماری سرطان
 چهار فرصت استارتاپ های سلامت دیجیتال در بحران کرونا ویروس - بخش 2
 نسل تازه تعیین توالی در تشخیص بالینی - دکترسارا چراغی ، دکترحمزه رحیمی
 مروری کوتاه بر سرطان مری و ویروس اپشتین بار
 نسخه کامل شماره 173

نسل تازه تعیین توالی در تشخیص بالینی

امروزه روش های گوناگونی برای تعیین توالی نوکلئوتید وجود دارد. تعیین توالی DNA یکی از مهمترین دستاوردهای بشر به شمار می آید. توالی یابی DNA از دهه 1970 آغاز شده است. در سال 1977 ،Sanger Frederick (سنگر) و همكارانش روش تازه ای را برای توالی یابی DNA پیشنهاد کردند که در این روش بازهای رشتهی DNA براساس پایانهی سنتز DNA ای که در حال تکثیر است و در نهایت جداسازی این قطعات که درازایی با اختالف یک باز دارند، خوانده می شوند. روش سنگر به دلیل کارآمدی بیشتر، آسانتر بودن و همچنین استفاده ی کمتر از مواد رادیواکتیو و سمی، جایگزین روشهای قبل شد. در سال 1990 پروژه ژنوم انسان آغاز شد، که پیش درآمدی برای پیدایش نوآوری در توالی یابی (نسل تازه توالیی ابی (NGS) شد، و دگرگونی شگفت انگیزی در ژنتيك ايجاد کرد.

  نمایش کامل

نمایشگاه جهش تولید و رونمایی از دستاوردهای مقابله با ...

اولین نمایشگاه سال 1399 با عنوان نمایشگاه جهش تولید و رونمایی از دستاوردهای مقابله با کرونا، 24 تا26 خردادماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد. نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا با حضور۱۵۰ شرکت داخلی و دانشبنیان و دکتر بهمن حسین زاده، مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی پس از ۴ ماه تعطیلی برپا شد.

  نمایش کامل

بررسی چالش ها و راهکارها موجود در رابطه با پیشگیری و ...

قاچاق کالاهاي سلامت محور تأثیرات مخربی بر سلامت مصرف کننده دارند. هدف این مقاله، مرور جامع مطالعات در رابطه با آثار زیانبار محصولات سلامت محور قاچاق در سلامت انسان و رسیدن به درك عمیق این مفهوم است. در این مطالعه مروری، از پایگاه های معتبر اطلاع رسانی داخلی (ایرانی) ، سایت ها ایرانی، سایت معاونت غذا و دارو و پایگاه های Scientific Information Databank (SID) ,IranMedex ,Magiran و خارجی شامل:  استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ قاچاق کالاهای سلامت محور از جمله معضلات مهم در سیستم سلامت PubMed و  scholar Googleخارجی شامل: جامعه به شمار می آید و مقابله جدي با قاچاق کالاهاي سلامت محور از اهمیت بالایی براي بهبود وضعیت سلامت جامعه برخوردار است. در این میان نظارت کافی بر قیمت ها، کیفیت و ارائه خدمات، تبلیغات و اطلاع رسانی، فرهنگ سازی اجتماعی و اطلاع رسانی در مورد اثرات سو مصرف کالاهای سلامت محور قاچاق، حمایت از تولیدات محصولات سلامت محور داخل و نظارت سازمان های دولتی و به خصوص سازمان غذا و دارو بر این امر مهم است.

  نمایش کامل