امروز شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


دیابت شیرین در بزرگسالان - بخش 1

شیوع دیابت شیرین در جهان و در ایالات متحده رو به افزایش است؛ به نحوی که آن را همه گیری یا سونامی می نامند و می گویند ممکن است نظام پزشکی جهان را به مخاطره بیندازد.


تعداد کسانی که دیابتشان تشخیص داده شده است از  108میلیون نفر در سال  1980به  422میلیون نفر در سال  2014رسیده است. در همین مدت میزان شیوع آن دو برابر شده است؛ از  % 4/7به % 8/5 ً در جهان، تقریبا افزایش یافته است. حدود  34/2میلیون آمریکایی( % 10/5 مردم آمریکا) می دانند دچار دیابتند؛


نمایش کامل

سندروم های خودایمنی چندغده اندوکرینی - بخش 2

سندروم های کمبود کار چندغده اندوکرینی، نامهای مختلفی دارد. تفاوت نامها، منعکس کننده نابسامانیهای بسیار گستردهای است که همراه و وابسته به این سندروم وجود دارد و دیگر آنکه تظاهرات بالینی آن سندرومها هم بسیار ناهمگون است. نامی که ما در این فصل انتخاب کردهایم سندروم خودایمنی چندغده اندوکرینی است. در شماره پیشین بخش 1این مقاله بچاپ رسید که به موضوعات  ،APS-1تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان  APS-1پرداخته شد. ادامه این مقاله را در ادامه میخوانید  

  نمایش کامل

مالتیپل اسکلروزیس

مالتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری مزمن و خود ایمن (Auto immune) است که منجر به ناتوانی مغز و نخاع (سیستم عصبی مرکزی، CNS) می شود. در این بیماری سیستم ایمنی بدن به غلاف محافظ میلین که فیبرهای عصبی را پوشانده حمله می کند و باعث ایجاد مشکلات ارتباطی بین مغز و بقیه قسمت های بدن می شود.  

 

  نمایش کامل

یک عامل عجیب تشدیدکننده خطر آلزایمر

متخصصان دانشگان سیدنی با ارز یابی یافتههای چندین پژوهش مدعی شدند افرادی که مدام انگشت خود را داخل سوراخ بینیشان میکنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیمار ی آلزایمر قرار دارند.

 

  نمایش کامل