امروز دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


الکترونیکی شدن نسخه ها

User Image

مدیرعامل تامین اجتماعی: همه پزشکان، دندانپزشکان و ماماها از فردا طرف قرارداد ما محسوب میشوند، کافیست فقط یک فرم را پرکنند. پرداخت سهم سازمان هم روزانه انجام خواهد شد. با شگفتی دوباره و سه باره خبر باال را خواندم. “سهم سازمان هم روزانه انجام خواهد شد“ درست است نامی از آزمایشگاهیان نیامده است، ولی اگر کلینیسین ها کمتر از یکروز به حقشان برسند، ما هم امیدواریم که دیر کرد مطالبات ما نیز کمتر شود. اما یکی از دوستان من که مانند من زود باور نیست، گفت این سخنان بیشتربرای راه اندازی نسخه های الکترونیکی است. پس از مدتی هم دچار سرنوشت طرح خانواده و طرح های نیمه تمام دیگر می شود، که بی هیچ زمینه و زیرساختی، دستور اجرای آنها داده شده بود. با اینترنت موجود، هیچ طرحی هم بدرستی انجام پذیر نیست.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

برادیکینین؛ فرضیهی تازه ای دربارهی کووید19

در روزهای آغازین تابستان امسال، از دومین ابر کامپیوتر جهان (Summit) در آزمایشگاه اوکریج در تنسی آمریکا برای پردازش داده های بیماری کووید19 ،بهره برداری شد. در این پژوهش داده های بیش از 40000 ژن از 17000 هزار نمونه بررسی شد. پس از بررسی دو و نیم میلیارد آمیزه های ژنی، سر گروه پژوهش، دکتر دانیل جاکسون، چنین گفت: رایانه فرضیه ی تازه ای در بارهی چگونگی کارکرد کووید19 بر روی بدن فاش کرد: نظریه ی برادیکینین. این تئوری الگویی را پیش می آورد که جوابگوی بسیاری از جنبه های گوناگون، از جمله برخی از نشانه های نامانوس این بیماری می شود.

  نمایش کامل

HPLC؛ اصول و مبانی در تشخیص و اندازه گیری مواد شیمیایی و دارویی

برای اولین بار یک گیاه شناس روسی به نام tswett Mikhail در آغاز قرن بیستم روش کروماتوگرافی را ابداع و از آن برای تفکیک رنگدانه ها استفاده کرد . او با گذراندن محلول تهیه شده از خالل یک ستون شیشه ای پر شده از کربنات کلسیم و رنگدانه های گیاهان به صورت باند های جداگانه رنگی و البته قابل مشاهده جدا سازی کرد و به همین دلیل روش کروماتوگرافی متشکل از دو کلمه Chroma به معنی رنگ و Graphy به معنی نوشتن نشان دهنده همین فرآیند بوده است.

  نمایش کامل

اختصاص 2/5 میلیارد دلار برای واردات تجهیزات پزشکی و دارو

دکترمحمد رضا شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو 16 شهریور در نشست خبری روسای تشکلهای اقتصادی حوزه سالمت که به صورت ویدیو کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار سالمت ایرنا درباره مشکل تخصیص ارز از طرف  بانک مرکزی افزود: نگرانی دست اندرکاران تولیدکنندگان و تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی بیان شده است. در ماههای گذشته انتظارها برای تامین ارز انجام نشد. در ماههای گذشته تامین ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی با برنامه ریزی انجام شده  کمی متفاوت بود و ما هم پیگیریها را انجام دادیم و در روز گذشته، مسئوالن بانک مرکزی قول دادند که این کمبودها برطرف شود.

  نمایش کامل