امروز شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


کم کاری تیروئید - بخش 2

تظاهرات اصلی کم کار ی تیروئید در جدول 1خلاصه شده است. شروع کم کار ی تیروئید معمولا بسیار تدر یجی است و خود بیمار تنها پس از بهبودی پس از درمان است که متوجه می شود چه علا ئمی داشته است. بیمار ی که دچار تیروئیدیت هاشیموتو است ممکن است به جای علا ئم کم کار ی با گواتر مراجعه کند. گواتر ممکن است چندان بزرگ نباشد، ولی تیروئید در معاینه ناصاف و سفت است. به ندرت در تیروئیدیت هاشیموتو بی آنکه عارضه دیگری پیدا شده باشد، تیروئید دردناک است.

 


نمایش کامل

عفونت های ناشی از کرم های قلابدار

کرم قلابدار یک کرم انگلی از گروه نماتودها است که در روده کوچک میزبان خود مثل سگ، گربه یا انسان رندگی میکند. معمولا" دو گونه از کرمهای قلابدار باعث عفونت در انسانها میشوند که Ancylostoma duodenale و Necator americanus نام دارند.

 

  نمایش کامل

آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های یزد

استان یزد، حدود  100آزمایشگاه دارد که عمدتا در شهر یزد هستند؛ اما در شهرستانها نیز دسترسی مردم به آزمایشگاه به طور مطلوب وجود دارد و کمتر نیاز به مراجعه به مرکز استان هستند. شهر یزد از سال  86به عنوان قطب درمان جنوب و جنوب شرق کشور شناخته شده است.

 

  نمایش کامل

نکات فنی تجزیه گر خودکار شیمی (دستگاه اتوآنالایزر) - بخش 1

اصطلاح اتوماسیون در بیوشیمی بالینی به فرآیندی اطلاق میشود كه یک دستگاه تعداد زیادی از آزمایشها را با دخالت اندک نیروی انسانی انجام میدهد. اتوآنالایزرهای بیوشیمی، دستگاههایی هستند كه غلظت متابولیتها، الكترولیتها، پروتئینها و داروها را در سرم، پلاسما، ادرار، مایع نخاعی (CSF) و سایر مایعات بدن، اندازهگیری میكنند. عملكرد عمومی دستگاهها به این صورت است كه با انتخاب آنالیت مورد نظر در رایانه دستگاه، سیستم محل قرارگیری نمونه را مشخص و با استفاده از پمپ مكنده، حجم مشخصی از نمونه و معرفها را برداشت مینماید. پس از مخلوط شدن و انكوباسیون در دمای مشخص به مدت معین، تغییرات چگالی نوری كه در اثر عبور نور از محلول نهایی حاصل شده، در قسمت فتومتری توسط یک آشكارساز نوری به سیگنال الكتریكی تبدیل و پردازش میشود تا نتیجه مورد نظر را ثبت كند.

  نمایش کامل