امروز جمعه، ۸ بهمن ۱۴۰۰

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


چکیده ی مقاومت به انسولین

این پدیده ی خاموش، زمینه ی افزایش خطر ابتلا به دیابت، حمله های قلبی و نارسایی های دیگر است. در کشور ما آمار درستی درباره کسانی که به بیماری مقاومت در برابر انسولین نداریم، ولی از هر سه آمریکایی یک نفر و نیمی از افراد  60ساله و بالاتر، به این پدیده گرفتارند. مقاومت به انسولین می تواند زمینه ساز دچار شدن به پیش دیابت، دیابت نوع ،2شمار زیادی از چالش های تندرستی دیگر همانند حمله های قلبی، سکته مغزی و سرطان بیانجامد.

 

دکترعباس افراه

 

نمایش کامل

روش های آزمایشگاهی آنالیز و شناسایی مایکوتوکسین ها

بخش نخست که در شماره 188 به آن پرداختیم، اختصاص به انواع مایکوتوکسین ها و مقادیر مجاز و خصوصیات بیماری زایی داشت. در این بخش به فرآیند تشخیص و شناسایی مایکوتوکسین ها از مرحله نمونه برداری و آماده سازی تا آنالیز و تشخیص توسط انواع متدهای آزمایشگاهی متنوع میپردازیم.

  نمایش کامل

کلیاتی در مورد کلسترول

کلسترول (Cholesterol) یکی از مولکولهای زیستی و از دسته استروئید ها در لیپیدها، و نوعی الکل موسوم به استرول است. این مولکول  ۲۷کربنه، ساختار چندحلقهای دارد. نقش عمده آن استحکام و انعطافبخشی به غشا سلولها است. کلسترول نوعی چربی و از مواد مهم غشا است.

  نمایش کامل

تلاش سازمان غذاودارو برای تامین داروهای بیماران تالاسمی

جلسهای با حضور رییس سازمان غذا و دارو، مدیرکل دارو، نماینده مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای وزارت بهداشت، اعضای انجمن تالاسمی، تولیدکنندگان و واردکنندگان داروهای تالاسمی و تعدادی از بیماران به منظور بررسی دلایل کمبود و راهکارهای تامین داروهای این بیماران در  22آذر1400 در محل سازمان غذاودارو برگزار شد.

  نمایش کامل