امروز جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


ریشه نابسامانی های بهداشت و درمان درکجاست؟!

User Image

در واپسین روزهای سال  97 هستیم، سالی که در آن به گونه ی ناباورانه توان خرید مردم در همه زمینه ها، به ویژه خواروبار و کالاهای اساسی به پایین ترین پایه در چهار دهه ی گذشته رسید. به دنبال گران شدن فراگیرهمه چیز، بی گمان بخش بهداشت و درمان هم دچار چالش تورم و گرانی شده است. بیشترین زیان این چالش گریبانگیر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی است.

آزمایشگاه ها ناگزیرند، نیاز خود را از بازار آزاد و به نرخ روزفراهم کنند، ولی تعرفه ها برنهاده ی زمانی است که ارزش ارزها بدین گونه چندین برابر نشده بود. آزمایشگاهی ها تنها گروهی در پزشکی هستند، که یارای کوچکترین لغزش از تعرفه ها را ندارند. آزمایشگاه ها تنها صنفی هستند که ناگزیرند همه ی کارکنان را بیمه ی تامین اجتماعی کنند و دستمزد آنان را برپایه ی قانون کار بپردازند. آزمایشگاهیان بیشترین مالیات را نسبت به دیگر گروه ها پرداخت می کنند. بدین سان دیگر همکاران جوان توان سرمایه گزاری های بایسته را نخواهند داشت. این پدیده باعث شده است که برخی شرکت ها و یا همکاران غیر آزمایشگاهی پندار به دست گرفتن فرمان این رشته ی حیاتی را در سر بپرورانند که بی گمان باید چشم براه آینده ی نامشخص و ناخویشایندی  رای این رشته ی تعیین کنندهی تشخیص بیماران باشیم.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

شماره 157

شماره 157

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی - نیلوفر احمدی مرزدشتی
 شانزده برگزیده بیستمین جشنواره ملی ابنسینا معرفی و حمایت شدند - مهندس محمود اصلانی
 برخی کشورهای همسایه برای تشخیص بیماری ژنتیکی فرزندانشان به ایران مراجعه می کنند - سیده سمانه مصطفوی
 گرامیداشت روز خدمات پس از فروش / تجلیل از برترینها - مهندس نیلوفر حسن
 نقش نانوذرات در درمان هپاتیت C - یاسمن فرزین، دکتر طاهره ناجی
 گذری بر کارباپنمازها - مجتبی نیکبخت سرداری خیاوی، تاج الدین اکبرزاده خیاوی
 پروتئینهای فاز حاد - زهرا رخشیدن، سپیده اصول دینی، مهناز نوبخت مللو
 فتودینامیک تراپی در سرطان دهان - آیسان کمالیپرگو، آیسان کمالیپرگو
 سمینار "بیم ها و امیدهای حوزه تشخیص و صنعت كیت سازی" - مهندس نیلوفر حسن
 معرفی و آشنایی با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی ایران - مهندس نیلوفر حسن
 تاثیر داروهای انعقادی بر تست های انعقادی - یسری سعیدی و دکتر طاهره ناجی
 نسخه کامل شماره 157

آزمایشگاه در فضا

ایستگاه فضایی بین المللی که به اختصار آی اس اس نامیده میشود، نهمین ایستگاه قابل سکونت در مدار است. آیاساس یک ماهوارهی مسکونی عظیم و بزرگترین آژمایشگاه میکروگراویته در فضاست که با همکاری بیش از 15 کشور سراسر جهان ساخته شده است. نخستین قطعات این ایستگاه در سال 1998 به فضا پرتاب شد و نزدیک به دو سال بعد، دو فضانورد روسی و یک فضانورد امریکایی به عنوان خدمهی اولیه ایستگاه شروع به کار کردند. این ایستگاه فضایی در مدار زمین و در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری از سطح زمین در حرکت است. سرعت آن در مدار معادل ۷۰۰,۲۷ کیلومتر بر ساعت است، که به این ترتیب روزی ۱۵ بار به دور سیاره زمین گردش می‌کند.  

  نمایش کامل

پروتئینهای فاز حاد

پروتئینهای فاز حاد پروتئینهایی هستند که میزان آنها در آسیبهای بافتی مانند تروما، آنفارکتوس میوکارد، عفونتهای حاد، سوختگیها، التهاب مزمن همانند بیماری کرون، آرتریت روماتوئید و بدخیمی تغییر میکند. پاسخ فاز حاد، کلی و غیراختصاصی میباشد. تفسیر نتایج حاصل از آن تنها زمانی میسر است که اطلاعات کامل بالینی فرد، در دسترس باشد.عامل اصلی در تحریک تولید پروتئینهای فاز حاد سیتوکینهای التهابی مثل اینترلوکین  1و اینترلوکین  6و  TNF αمی باشند.

  نمایش کامل

سمینار "بیم ها و امیدهای حوزه تشخیص و صنعت كیت سازي"

سمينار "بيم ها و اميدهای حوزه تشخيص و صنعت كيت سازي" توسط كميته تحقيقات دانشجویي انستيتو پاستور ایران با همکاری انجمن بيوتکنولوژي ایران و با حضور دكتر رضا مسائلی، مشاور وزیر و مدیركل سابق تجهيزات پزشکی، دكتر سيروس زینلی، ریيس انجمن بيوتکنولوژی و عضو هيئت علمی انستيتو پاستور، دكترسيامک ميراب سميعی، مدیركل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت، مهندس رزا مختاری، سرپرست اداره نظارت بر توليد و كنترل كيفی تجهيزات پزشکی، دكتر مهدی صابونی، رئيس گروه فناوری آزمایشگاه مرجع سلامت، دكترمحمدجواد رسایی، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس، دكتر احسان دهنوی، مدیرعامل شركت پيشگامان انتقال ژن و جمعی از نمایندگان آزمایشگاهی اداره كل تجهيزاتپزشکی و شركتهای حوزه آزمایشگاهی برگزار شد.

 

  نمایش کامل