امروز پنجشنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


راه های پیشگیری از موتاسیون ویروس کووید 19

User Image

به بهانهی پیدایش گونهی دلتای ویروس کووید ،19گفتگویی با دکتر عبدالفتاح صرافنژاد، استاد ایمنی شناسی داشتیم که چکیده ی آن تقدیم خوانندگان می شود:
بطور کلی شانس ایجاد موتاسیون در همهی عوامل عفونی (از جمله ویروس عامل کووید19) که رشد و تکثیر زیادی داشته باشند و در جامعه منتشر شوند؛ زیاد است. گرچه در باکتریها، قارچ ها و ویروس ها موتاسیون وجود دارد، ولی در ویروسها بیشتر از باکتری ها موتاسیون دیده می شود. ویروس های RNA باز هم بیشتر از ویروس های DNA موتاسیون دارند. همه ی این شرایط را ویروس کووید- 19دارد؛ هم RNA هست، هم ویروس و هم اینکه آلان انتشار جهانی دارد. در همان چند ماه اول که از چین به دیگر بخشهای جهان منتقل شد، تمام دنیا را در عرض چند ماه آلوده کرد. بیش از 180 کشور و منطقه دنیا آلوده شدند.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

تاثیر مصرف آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از سرطان دهانه رحم

آنتی اکسیدان ها گونه های فعال اکسیژن (ROS)، ضررهای ناشی از رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو را مهار می کنند. سرطان دهانه رحم یکی از شایع ترین سرطان زنان است. از مهم ترین علل این سرطان ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) است. این ویروس نیز با اثر اکسیداتیو بر سلول و DNA آن ها، باعث پیشرفت سلول ها به سمت سرطان می شود. این مقاله، مروری بر کارایی آنتی اکسیدان ها بر پیشگیری و درمان HPV و سرطان دهانه رحم، به صورت مکمل و گیاهی است.

  نمایش کامل

مروری بر تومور مارکرها در آزمایشگاه

این مقاله گذری کوتاه بر بیومارکر یا تومور مارکرها است. تومورمارکر را می توان به عنوان ملکولی در نظر گرفت که احتمال وجود سرطان را تعیین می کند و یا اطلاعاتی درباره رفتار سرطان مثل گسترش و متاستازي شدن آن و احتمال عود و برگشت سرطان در اختیار ما قرار می دهد. تومور مارکرها، موادي هستند که در مایعات بدن مثل خون، ادرار، سرم و بافت هاي بدن وجود دارند و در افراد مبتلا به سرطان در بافت هاي مختلف افزایش می یابند. اغلب پروتئینی هستند که توسط خود بافت سرطانی یا گاهی بدن در پاسخ به رشد سرطان تولید می کند.

  نمایش کامل

یافتن‌ راه‌های‌ جدید‌ مقابله‌ با‌ کرونا،‌ با‌ مطالعه‌ خفاش‌ها

 دیویدوسلر(David Veesler) نزدیک به ۲۰سال، به تصویربرداری جزئیات اتمی قسمتهای ویروسهای مختلف، که توان سرایت به انسان دارند، از جمله ویروسهای کرونا پرداخته است. آزمایشگاه وی واقع در دانشگاه واشنگتن، سیاتل نخستین لابراتواری بود که به تشریح ساختار سه بعدی پروتئین نفرت انگیز اسپایک پرداخت؛ پروتئینی که ویروسهای کرونا برای نفوذ به سلولهای بدن انسان از آن استفاده میکنند. وی از این یافتههای بنیادی برای پیشبرد طراحی واکسنها و داروها از جمله آنتیبادیهای نوید بخش مونوکلونال بهره می برد. اکنون، وسلر و لابراتوار او، به منظور یافتن سرنخهای جدید، برای نسل آینده درمانهای ضدویروسی با هدف نابودی ویروسهای کرونایی ایجاد کننده، کووید ۱۹و سارس، به گونهای دیگر از پستانداران روی آوردند. وسلر به پشتوانه مدیریت جایزه پیشگامان موسسات بهداشت ملی در سال  ،۲۰۲۰به مطالعه راسته کایروپترا یا به بیان خودمانی، خفاشها خواهد پرداخت.

  نمایش کامل