امروز پنجشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


کنگره ی ارتقای کیفیت 1402

هرچند که در راستای برگزاری همایش ها و کنگره های علمی، پیشرفت های شگفت انگیزی در دنیای مجازی پدید آمده است، اما هنوز نتوانسته است هماوردی برای همایش های حضوری باشد. گردهمایی های بزرگ همانند کنگره ها، نیازمند توانایی های مادی، علمی و پشتکار بسیار است. 
از سال  1381که نخستین کنگره کشور ی ارتقاء کیفیت خدمات تشخیص پزشکی ایران برگزار شد، تا کنون در سایه ی بالندگی مداوم، توانسته است به عنوان یکی از بزرگترین رو یدادهای آزمایشگاه بالینی کشور جلوه گری کند.

 


نمایش کامل

آهن و هورمون

آهن هم زندگی بخش است، هم مرگ آور. همه موجودات برای زندگی شایسته، نیاز حتمی به آهن دارند. بدون آهن کافی هیچ یاخته ای، چه باکتری باشد، چه یاخته ای هسته دار، قادر به تکثیر نیست. در Heme سیتوکروم ها، اکسیدازهای سیتوکروم ها، آهن عنصری اساسی است. وجودش در ساختمان مولکولی این مواد الزامی است. در هموگلوبین، میوگلوبین، پراکسیدازها، کاتالازها، و ردوکتاز ریبونوکلئوتید، وجود و حضور همان Heme ضروری است. بدین ترتیب روشن می شود که آهن چه نقش پراهمیتی در شکل گیری حیات، ادامه زندگی و زاد و ولد دارد.

  نمایش کامل

اهمیت پپتیدهای کاتیونیک در کاهش مقاومت های دارویی در بیماریهای قارچی

مقاومت آنتی بیوتیکی (AR(Antibiotic Resistance در چند دهه اخیر به سرعت در حال افزایش است و امروزه یکی از بزرگترین چالش های دانش پزشکی است که سلامت حیوانات و انسان ها را تحت تأثیر قرار داده است. ظهور AR را می توان نه تنها به نسخه های نامناسب ضدمیکروبی در انسان، بلکه به دلیل استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها در پرورش حیوانات و کشاورزی نسبت داد بنابراین، شناسایی درمان های ضدعفونی جدید، بیش از گذشته مورد نیاز است.

 

  نمایش کامل

مزایای کنترل شدید فشارخون بالا برای سلامت مغز

یک مطالعه جدید نشان میدهد که کنترل شدید فشار خون میتواند به حفظ سلامت مغز کمک کند. به گفته محققان، زمانی که فشار خون در بزرگسالان بالای ۵۰ سال به شدت مدیریت و کنترل شود، بیماران ضایعات کمتری در ماده سفید مغز خواهند داشت. آنها در یافتند که داشتن فشار خون با کنترل مداوم، به طور قابل توجهی خطر سکته مغزی را کاهش می دهد.

  نمایش کامل