امروز پنجشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


انتخابات انجمن علمي آسيب شناسي ایران برگزارشد

هیات مدیره جدید انجمن علمی آسیب شناسی (پاتولوژی) ایران انتخاب شدند. 

انتخابات انجمن علمی آسیب شناسی(پاتولوژی) ایران همزمان با روز دوم كنگره بین المللی آســیب شناسی و طب آزمایشــگاه، در تاریخ پانزدهم آذر ماه و در قسمتی از مراسم مجمع سالیانه این انجمن برگزار شد. در انتخابات مذكور كه با حضور پر شور و مشاركت كم سابقه همكاران پاتولوژیست (افزایش ٢٧درصدی شركت كنندگان) انجام پذیرفت، نتایج نهایی به شرح زیر اعلام شد.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

شماره 155

شماره 155

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 پیوند بیماری آلزایمر و دیابت نوع 3 - سپیده عطری، دکتر طاهره ناجی
 بایوراکتور پزشکی و کاربرد آن در تجهیزات آزمایشگاههای فضایی - نیلوفر احمدی مرزدشتی
 پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران برگزارشد - مهندس نیلوفر حسن
 آشنایی با آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران - مهندس نیلوفر حسن
 رونمایی از جدیدترین دستاوردهای نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی - مجتبی خرسندی و نیلوفر حسن
 طرح پماد سوختگی بر پایه گیاهان دارویی، اول شد - مهندس نیلوفر حسن
 سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه برگزارشد - مهندس نیلوفر حسن
 استخراج DNA پلاسمیدی از سودوموناس ائروجینوزا - رضا بهلولی خیاوی
 کاربرد نانو ذرات در تشخیص و درمان سرطان ریه - فرانه سقا، دکتر طاهره ناجی
 سه هزار فعال حوزه سلول بنیادی به بزرگترین رویداد سلولی کشور آمدند - مهندس نیلوفر حسن
 دستور کار شستشو، ضد عفونی و سترون سازی درآزمایشگاه
 نسخه کامل شماره 155

آزمایشگاه در فضا

در قسمت های پیش بیان کردیم که در سال  ۱۹۹۲ این وسیله علمى (بایوراکتور پزشکى در فضا) ساخته شد و در آزمایشگاه های زمین با هدف انجام تحقیقات علمى و مطالعات بالینى در حوزه وسیعى از علوم پزشکى و بیماری ها مورد بهره برداری قرار گرفت. در سال ۱۹۹۴ همکاری در زمینه پزشکى فضایى و استفاده از فناوری بیوراکتور بین با استفاده از این NIH آغاز شد، NIH ناسا و موسسه ملى سلامت، ۵ وسیله مى بایست کشت سه بعدی بافت ها را انجام مى داد. ناسا بیش از بیست و پنج واحد آزمایشگاه به این موسسه تخصیص داد. در واقع این وسیله آزمایشگاهى خود نوعى نمایش مهارت دو نهاد مختلف بود که مى توانستند با همکاری یکدیگر گام مؤثری در پیشبرد دانش پزشکى در فضا بردارند.  

  نمایش کامل

استخراج DNA پلاسمیدی از سودوموناس ائروجینوزا

سودوموناس ائروجینوزا یکی از شایعترین باکتریهای گرم منفی است که در عفونتهای بیمارستانی یافت شده و مقاومت آنتیبیوتیکی زیادی را نشان میدهد. ویژگی های فنوتیپی این باکتری، همانند الگوهای بیوشیمیایی، باکتریوفاژ تایپینگ، وجود آنتیژنهای سطحی سلول و الگوهای حساسیت به عوامل ضدمیکروبی براساس تغییرات در فاز رشد و موتاسیون خودبخودی، گرایش به دگرگونی دارند، بنابراین استفاده از این ویژگی ها برای شناسایی منبع عفونت و شیوع آن برای بررسی عفونتهای ایجادشده توسط گونههای هتروژن باکتری مفید نخواهد بود. از این رو استفاده از روش های مولکولی همانند آنالیز الگوی پلاسمیدی در مطالعات اپیدمیولوژیک ضروری است.

  نمایش کامل

آشنایی با آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حدود  9سال پيش هسته اوليه اقدام عملي در خصوص راه اندازي دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي در معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكی تهران با كمك اعضاء هيئت علمي دانشكده هاي گوناگون خصوصاً دانشكده پزشكي شكل گرفت. پس از مطالعات وسيع و جلسات منظم از صاحبنظران اقدام به اخذ موافقت اصولي اين دانشكده انجام شد. اين دانشكده گروه های آموزشی و رشته های مورد نظر از قبيل: نانو فناوری پزشكی، زيست فناوری پزشكی، پزشكی مولكولی، علوم اعصاب، مهندسی بافت و سلول درمانی و بيوانفورماتيك را راه اندازی كرد. سرانجام با تلاش وسخت كوشی بسيار، بنای دانشكده فناوری های نوين پزشكی با طراحی وچيدمان جديد در فروردين ماه  1388با حضور رياست محترم دانشگاه ومسؤولان گرامی رسماً گشايش يافت.

 

  نمایش کامل