امروز یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۸

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


آزمایشگاهداران بخش خصوصی، خواستار حذف "فصل 12" آیین نامه

User Image

مسوولان وزارت بهداشت که با چالش های مادی برخواسته از طرح سلامت روبرو شده اند، به جای بازبینی هزینه کردها و بررسی فراگیر در شیوه ی مدیریت هزینه های کلان طرح سلامت، به اندیشه ی دگرگونی در آیین نامه ی تاسیس آزمایشگاه ها و ساختار شکنی در شیوهی کار آزمایشگاه ها می پردازند. چند سال پیش مدیریت آزمایشگاه های دانشگاهی را به شرکت های بیگانه دادند که فرجام دلخواهی در پی نداشت. اکنون با گنجاندن (فصل )12در آیین تاسیس آزمایشگاه ها، به شرکتهای حقوقی و حقیقی پروانه برپایی شبکهی آزمایشگاهی داده می شود. گرچه این آیین نامه مبنای قانونی ندارد، اما رویهمرفته اگر این پدیده اجرایی شود، نه تنها مسوولان وزارت بهداشت به آرزوهای دلخواهشان (یعنی کاهش هزینه ی سلامت) نمی رسند، بلکه پیامد ناتوان کننده و خردکنندهی مادی و معنوی را برای سیستم آزمایشگاه ها به ارمغان خواهد آورد. اگرمدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت “ اقتصاد قیاس” را باور دارد، باید بداند که هیچ پدیده ی اقتصادی کلان و موفق در کشورهای صنعتی، زاییده ی دستور از بالا نبوده است. در این کشورها شبکه ی آزمایشگاهی و مگالب ها، در بازهی زمانی بیش از پنجاه سال، به فرگشت رسیده اند. برای نمونه تکام  آزمایشگاه های لایف در کانادا، دستاورد بیش از پنجاه سال تلاش است. در آغاز از یک آزمایشگاه و سپس به چند آزمایشگاه و سرانجام با خرید و ادغام شرکت های بزرگ، به جایی رسیده است که در سالگذشته، 97میلیارد دلارسرمایه داشته است. گفتنی است که اکنون دارنده اصلی آن، شرکت بازنشستگان شهرداری اونتاریو (OMERS) است.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

شماره 165

شماره 165

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 برنامه های ایمن سازی کارکنان درمانی در برابر بیماری های عفونی - محسن حیدراوغلی، عبدالرضا اسکندرخیاوی، زلیخا ابراهیم زاده، الهامه طباطبایی
 بیست و یکمین کنگره سالانه و چهارمین کنگره بین المللی پاتولوژی ایران برگزار شد - مهندس نیلوفر حسن
 ایران در حوزه کنترل بیماری سل، الگوی سایر کشورهاست
 طرح هر خانه، يك پايگاه سلامت را اجرايى مى كنيم - مهندس محمود اصلانی
 تاثير آفلاتوكسين بر كارسينوم هپاتوسلولار كبدي (HCC) - مهتاب رضایی، دكتر طاهره ناجی
 مدیریت سلامت شغلي درآزمایشگاه - غلامرضا هدایتی
 کاربرد نانو لیپوزوم در داروی سیس پلاتین برای درمان سلول های سرطان پستان - مهین عادلی، دكتر طاهره ناجی
 ثبت هرگونه اعتراض شرکتها نسبت به سقف قیمتهای ارشادی - نیلوفر حسن
 معرفی 5 کسب و کار جدید ناموفق در حوزه سلامت - مهندس نیلوفر حسن
 گذری بر روش های تشخیص آنمی کمبود آهن - رباب معصومی
 نسخه کامل شماره 165

مدیریت سلامت شغلی درآزمایشگاه

باتوجه به اهمیت ایمني و سلامت شغلی، در هر کشور قوانیني براي محیط کار وجود دارد که البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگي کشورها متفاوت است. در ایران نیز قوانیني براي این منظور پیش بیني شده است. به جهت حفظ نیروي انساني رعایت دستورالعملهایي از سوي شوراي عالي حفاظت فني جهت تأمین ایمني و همچنین وزارت بهداشت جهت سلامتي تدوین شده است و رعایت آنها براي همه الزامي است (ماده 85 قانون کار). شوراي عالي حفاظت فني کارکنان، مسئول تهیه آییننامههاي حفاظت فني است (ماده 86 قانون کار)؛ در مورد کارکنان نیز کارفرمایان براي حفاظت از ایمني و سلامت کارکنان در محیط کار مکلف به تهیه تمامي وسایل ایمني و ارائه آموزشهاي لازم هستند. همچنین پرسنل باید پرونده پزشکي داشته و هر سال یکبار توسط مراکز درماني مورد تأیید، معاینه و نتیجه در پرونده آنها ثبت شود. در صورتي که کارفرما در مورد ایمني و سلامت حرفهاي قصور کند برطبق قانون ملزم به جبران خسارت خواهد بود و در صور  قصور کارگر، کارفرما مسئولیتي نخواهد داشت (ماده 94 و 95 قانون کار). نحوه بازرسي و شرایط بازرسان نیز در قانون پیش بیني شده است. (قانون کار، مواد 96 الي106) در این نوشتار، تأکید اصلي بر سلامت شغلی در آزمایشگاه، بیماریهای مختلف ناشی از عدم رعایت اصول استاندارد در محیط کار (عدم انطباق) و سپس، اصول پیشگیری از بیماریهای شغلی آورده شده است. امید است که توجه و به کارگیري مطالب در افزایش سطح ایمني و سلامت شغلی، بهینه سازي استرس، ایجاد امنیت شغلي مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلي موثر باشد که این از مهمترین عواملي است که در بهبود مستمر و تعالي خدمات بالینی بایستی در نظر گرفته شود.

  نمایش کامل

گذری بر روش های تشخیص آنمی کمبود آهن

آنمی کمبود آهن، فراوان ترین گونه ی کم خونی در سراسر جهان است. این کم خونی، یک چالش فراگیر در بهداشت مردمان در کشورهای در روند پیشرفت به شمار می آید. زمانی که از دست رفتن آهن از بدن بیشتر از توانایی آن در جذب آهن مواد غذایی باشد، ترازمنفی آهن رویداده وسرانجام با اثر گذاشتن روی ساخت گلبول قرمز منجر به آنمی کمبود آهن میشود. در مردان و زنان یائسه شایعترین علت آنمی کمبود آهن خونریزی از آسیب های مجرای معدی-رودهای (GI) است که پایه ی بیشترانگیزه های رفتن به متخصص دستگاه گوارش است. افزون بر این، از دست دادن خون مخفی میتواند خارج از دستگاه گوارش، شامل کلیه ومجاری ادراری (هماچوری) یا ریه (هموسیدرز ریوی) رخ دهد. ناهنجاری های دیگر که به آنمی کمبود آهن مقاوم به آهن می انجامد، از این میان: همولیز داخل عروقی مزمن، یا درمان با اریتروپوئتین در بیماری مزمن کلیه، کمبود مادرزادی آهن به علت آترانسفرینمی یا نقص ژنتیکی DMT1 و دیگر انتقال دهنده های آن، جهشهای رده زایای ژن TMPRSS6 که سرین پروتئاز گذر غشایی مسوول تنظیم هپسیدین را رمز میکند، می توان نام برد. مردان بزرگسال و زنان یائسه باید برای خونریزی GI و سوء جذب با گاستروسکوپی و کولونسک پی ارزیابی شوند. تیمار درمانی شامل اصلاح علت زمینهای و درمان فوری جایگزینی آهن است. درمان با آهن خوراکی بر نوع تزریقی آن برتری دارد، مگر اینکه پدیده ی عدم تحمل یا جذب آهن خوراکی، در میان باشد.

  نمایش کامل

ثبت هرگونه اعتراض شرکتها نسبت به سقف قیمتهای ارشادی

هرساله انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای تامینکننده تجهیزات آزمایشگاههای پزشکی، جلسه پرسش و پاسخی راجع به نحوه قیمتگذاری و برچسبگذاری کالاهای آزمایشگاهی و کاربری سامانه توزیع اداره کل تجهیزات پزشکی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار میکند. جلسه هماندیشی امسال، با حضور مهندس «سپیده گلباز» سرپرست اداره تجهیزات و فراوردههای  آزمایشگاهی، مهندس «روح اله مزینانی» معاون اجرایی و برنامهریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک، مهندس «رزا مختاری» رئیس اداره نظارت بر تولید، مهندس «گلاره چنگیزی» کارشناس اداره نظارت و ارزیابی، مهندس «رویا شهبازی» رئیس اداره فناوری و نماینده شرکتهای آزمایشگاهی و همچنین نمایندگان شرکت های تولیدی و تامین کننده آزمایشگاهی، در 31شهریورماه برپا شد که  4ساعت نیز به طول انجامید.

  نمایش کامل