شماره 126

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: پاسخ به مصاحبه های استاد دکتر کمالیان
:: اداره کل تجهیزات، گمرک و بلا تکلیفی شرکت های آزمایشگاهی - مهندس محموداصلانی و مهندس افسانه نجفی
:: بازار کار
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محموداصلانی
:: تست های کارکرد کبد - مهندس آنیتا احمدی، دکتر سعید امین زاده، مهندس مریم امیرجلالی
:: نكات فنی دستگاه ها در آزمايشگاه پزشكي؛ سمپلر (میكروپیپت) - دكتر حسين دارآفرين ، دكتر مسعود دونلو ، دكتر مرتضي صديقي ، دكتر فاطمه محجوب، مهندس امير حسين بحرالعلوميان و ساير همكاران
:: دکتر ابراهیم برال؛ استاد فرزانه ای که شاگردانش او را ستایش می کردند
:: نقش میکروبیوتای روده در چاقی - علی حسین خانی ، سارا آزادپیما ، نسیم گل سرخی
:: گزارش یک بیماری پوستی - دکتر آرش دریاکار و دکتر مائده رعیتی دماوندی
:: بیان و خالص سازی FGF21 و تاثیر آن بر حیوانات ازمایشگاهی - داوود شمس و دکتر طاهره ناجی
:: ژنتيك ديابت و بررسی موضعی نحوه پراکندگی سنی و ميزان قند خون در شهرستان لار - محمد جواد صائم
:: آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - افسانه نجفی