امروز جمعه، ۲۹ تیر ۱۴۰۳

شماره 143

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: رویدادها و گزارش ها
:: روایی و ناروایی
:: کلونينگ و بيان داروی ضد انعقادی دسيرودين (هيرودين) با تمرکز بر روی سيستم ترشحی ميزبان - سحر صباغزاده، طاهره ناجی
:: EQAS و اهمیت آن از دیدگاه وزارت بهداشت - دکتر کورش حاذق جعفری
:: نکات کلیدی تعمیراتی و نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی
:: کدام آزمایشگاه بهتر است - امید مجدی
:: بررسی اصول ایمنی در آزمایشگاه - مهندس احسان درخشان نیا
:: شیوع کبد چرب در ایران، بالاتراز میانگین جهانی است - افسانه غفاری
:: جهش های سرطانزای ERBB3 در سرطان های انسانی - شرمین شادفر، دکتر ناجی
:: بررسی مختصری از ساختار نوکلیوزوم - ساهره شهبازی، دکتر طاهره ناجی
:: آشنایی با اداره ی امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - نیلوفر حسن
:: آشنایی با پلاسمافرزیس - نیلوفر حسن
:: برگزاری دورهی پانزدهم تا هجدهم سمینارهای آموزشی غربالگری سلامت جنین در شهرهای سنندج، قزوین، اهواز و کرمان

نظرات

کد امنیتی