امروز سه شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹

شماره 157

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی - نیلوفر احمدی مرزدشتی
 شانزده برگزیده بیستمین جشنواره ملی ابنسینا معرفی و حمایت شدند - مهندس محمود اصلانی
 برخی کشورهای همسایه برای تشخیص بیماری ژنتیکی فرزندانشان به ایران مراجعه می کنند - سیده سمانه مصطفوی
 گرامیداشت روز خدمات پس از فروش / تجلیل از برترینها - مهندس نیلوفر حسن
 نقش نانوذرات در درمان هپاتیت C - یاسمن فرزین، دکتر طاهره ناجی
 گذری بر کارباپنمازها - مجتبی نیکبخت سرداری خیاوی، تاج الدین اکبرزاده خیاوی
 پروتئینهای فاز حاد - زهرا رخشیدن، سپیده اصول دینی، مهناز نوبخت مللو
 فتودینامیک تراپی در سرطان دهان - آیسان کمالیپرگو، آیسان کمالیپرگو
 سمینار "بیم ها و امیدهای حوزه تشخیص و صنعت كیت سازی" - مهندس نیلوفر حسن
 معرفی و آشنایی با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی ایران - مهندس نیلوفر حسن
 تاثیر داروهای انعقادی بر تست های انعقادی - یسری سعیدی و دکتر طاهره ناجی
 نسخه کامل شماره 157

نظرات

کد امنیتی