امروز جمعه، ۲۹ تیر ۱۴۰۳

شماره 160

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 از هر دونفر یک نفر در کشور مبتلا به آلرژی است - مهندس محمود اصلانی
 دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران برگزارشد
 نگاهی گذرا بر فناوری های تشخیصی نوین در میکروب شناسی بالینی - رضا بهلولی خیاوی، شبکه بهداشت و درمان مشکین شهر
 مروری بر انکوباتورهای آزمایشگاهی - علی حسین خانی
 مروری کوتاه بر عفونتهای ناشی از پاروویروس B19 در کودکان - ناهید افقهی نجف - جواد اسداللهی - مریم آذری مللو
 گذری بر پاتوژن های عامل بیماریهای پیرا دندانی - مجتبی نیکبخت سرداری خیاوی ، فتح اله عین اله زاده و شهرام غایب زاده میرک
 سندرم پیش از قاعدگی - مهسا عابدی , دکتر طاهره ناجی
 اثرات ویتامین C تکمیلی در افراد دارای دیابت نوع II - اشرف بگان و دکتر طاهره ناجی
 نسخه کامل شماره 160

نظرات

کد امنیتی