امروز جمعه، ۲۹ تیر ۱۴۰۳

شماره 167

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 روایـی و ناروایی - دکتر بابک عزیز افشاری
 سیستم تشخیص و حذف دی اکسید کربن و تجدید اکسیژن در فضا - نیلوفر احمدی مرزدشتی
 یادداشتی بر بازتوانی قلبی - دکتر ارسلان سالاری و دکتر طلوع حسندخت
 تقویت ارتباط میان آزمایشگاه و بالین در جهت مدیریت بهتر سلامت - مهندس نیلوفر حسن
 سیر تکاملی ابزارهای ویرایش ژنوم و جایگاه تکنیک CRISPR در ژن درمانی - امیرحسن فرضعلیزاده و دکتر طاهره ناجی
 راهی به سوی ارزش آفرینی اندیشمندان جوان
 اهمیت بالینی میکروآلبومینوری و روش های اندازه گیری آن - بابک عیانی و داود کاظمی جبدرقی
 مهندسی بافت؛ روشی برای ترمیم بافتها - علیرضا فرخ، دکتر طاهره ناجی
 گذری بر آزمایش های وابسته به فعالیت پلاکت ها
 انقلاب پزشکی با علم بیونیک همراه است - مهندس نیلوفر حسن
 آشنایی با مهم ترین استارت آپ های داخلی حوزه سلامت - مهندس نیلوفر حسن
 پاتوفیزیولوژی هوموسیستینوری و روش های تشخیص آن
 نسخه کامل شماره 167

نظرات

کد امنیتی