امروز پنجشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲

شماره 168

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 ژن استروژن رسپتور "1" در اندومتریوز - سیده سمانه مصطفوی
 ایران تنها کشور مسلمان دارای دانش شناسایی خون نادر است
 سیر تکاملی ابزارهای ویرایش ژنوم و جایگاه تکنیک CRISPR در ژن درمانی -بخش سوم - امیرحسن فرضعلیزاده و دکتر طاهره ناجی
 گفتگویی با پروفسور حشمتی - مهندس نیلوفر حسن
 تولید کنندگان درخط اول نبرد و مجاهدت در شرایط تحریم قرار دارند
 بررسی miRNA ها در مالتیپل اسکلروزیس (M) - نوین عالمشاه و دکتر طاهره ناجی
 تخفیف 70 درصدی تکنیکال فایل برای شرکت های دانش بنیان
 سیگنالهای ترمیم DNA در سرطان پستان، هورمون استروژن و تنظیم آپوپتوز، آپوپتوز القا شده توسط استروژن - امیر اکبری آرمند، دکتر طاهره ناجی
 آشنایی با مهم ترین استارت آپ های داخلی حوزه سلامت - بخش 3 - مهندس نیلوفر حسن
 گذری بر بیماری تب مالت انسانی
 گذری بر ژیاردیازیس - یگانه نعمتی خیاوی ، شیرین جعفری و شهرام غایب زاده میرک
 نسخه کامل شماره 168

نظرات

کد امنیتی