امروز شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲

شماره 173

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 سنتز زنجیره های گلوبین جهت تشخیص افتراقی بتا تالاسمی از آلفا تالاسمی - سیده فاطمه مهدوی نیاکی، دکتر طاهره ناجی
 بررسی چالش ها و راهکارها موجود در رابطه با پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور - سمانه روحی
 تبادل تجربیات دانشمندان انستیتو پاستور و پژوهشگاه رویان در انجام تست کرونا - مهندس نیلوفر حسن
 نخستین همایش بین المللی مجازی «طب خرداد ۱۰ تلفیقی و اقدامات بالینی» با موضوع کوید 19 - مهندس محمود اصلانی
 نمایشگاه جهش تولید و رونمایی از دستاوردهای مقابله با کرونا - مهندس نیلوفر حسن
 بررسی اثرات سیاه دانه در کاهش پیشرفت بیماری سرطان
 چهار فرصت استارتاپ های سلامت دیجیتال در بحران کرونا ویروس - بخش 2
 نسل تازه تعیین توالی در تشخیص بالینی - دکترسارا چراغی ، دکترحمزه رحیمی
 مروری کوتاه بر سرطان مری و ویروس اپشتین بار
 نسخه کامل شماره 173