امروز پنجشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲

شماره 159

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 آب سیاه یا گلوکوما (glaucoma) و روش های درمان آن - فاطمه طهماسبی مقدم، دکتر طاهره ناجی
 آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی - نیلوفر احمدی مرزدشتی
 تاثیر داروهای انعقادی بر تست های انعقادی - یسری سعیدی، دکتر طاهره ناجی
 افزایش مصرف «پلاکت» در ایران به دلیل پدیده سالمندی - مهندس محمود اصلانی
 همایش معاونین بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در مشهد برگزارشد
 نگاهی گذرا بر لوسمی - سجاد اسلامی و عادل احمدی
 گذری برچالش های تولید - مهندس نیلوفر حسن
 استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA) - سیده نگار مدرس صدرانی ، محمد جواهریان و پروین پارسانیا
 بدهی یک ساله سازمانه ای بیمه گر به آزمایشگاه ها - مهندس محمود اصلانی
 تشخیص میزان گسترس بیماری به روش عکسبرداری پت (PET) - زهرا دل انگیز و دکتر طاهره ناجی
 آشنایی با پلاسمای ماکروویو - مهندس نیلوفرحسن و فرزانه زمانی
 گذری بر ویروس زیکا - حسین حضرتی نوین - مسعود سیفی هیر
 نسخه کامل شماره 159

نظرات

کد امنیتی