امروز سه شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹

شماره 156

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 ارتباط آنمي و سردردهاي ميگرنی - مهتاب رضایی، دکتر طاهره ناجی
 آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی - نیلوفر احمدی مرزدشتی
 وحدت میان پزشکان و آزمایشگاهیان در جهت ارتقای سلامت جامعه
 سرگذشت دستگاه SPR از زبان مخترع آن تا به امروز - مهندس نیلوفر حسن
 پای درد دل آزمایشگاهیان نشستیم - مهندس نیلوفر حسن
 افزایش اشتغال، حجم فروش، توان صادرات و مالی سرمایه گذاران داخلی هدفگذاری شده است - مهندس نیلوفر حسن
 ارزیابی روشی جدید برای انجام رنگآمیزی گرم در باکتری ها - عباس حسینزاده ایواتلو، زهرا رخشیدن
 روشهای متداول تشخیص آزمایشگاهی عفونت مالاریا - خلیلخندان، داودکاظمیجبدرقی، نادرنوری
 تشدید پلاسمون سطحی
 دستورکار شستشو، ضد عفونی و سترون سازی درآزمایشگاه - بخش سوم
 بررسی ارتباط ژن بتا کاتنین و میکروریبونوکلیک اسید بر سرطان پستان - سیما برزگران حسینی، دکتر طاهره ناجی
 اثر استرس بر طول تلومر - آتنا خدابنده، دکتر طاهره ناجی
 نسخه کامل شماره 156

نظرات

کد امنیتی